Largo Lake Resort, Borsk
Largo Lake Resort, Borsk
Przyjazd
Wyjazd
 
 1. Obiekt jest monitorowany.

 2. Brama do ośrodka jest zamknieta. Wjechać na teren ośrodka można tylko dzięki karcie do szlabanu otrzymanej po uregulowaniu należności za domek. Owej karty nie wolno przekazywać osobom trzecim. 

 3. Domki wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17.00 i kończy o godz. 10.00 dnia następnego.

 4. Terminy rezerwacji ustalane są z góry. Każda późniejsza zmiana terminu przyjazdu do lub wyjazdu z ośrodka nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu lub jakichkolwiek zwrotów środków.

 5. Przed przyjazdem należy wpłacić 30% zadatku od wartości noclegu w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. W przypadku, gdy nie zostanie odnotowana wpłata w w/w terminie, rezerwacja zostaje anulowana. Uwaga! Zadatek nie podlega zwrotowi! Rezerwację można przełożyć na inny termin, uzgodniony odpowiednio wcześniej z recepcją.

 6. Pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu, generuje konieczność dodatkowej opłaty za kolejną dobę i tym samym nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

 7. Osoby niezameldowane w ośrodku mogą przebywać na jego terenie w godz. 08:00-20:00! Wyjątek imprezy organizowane przez ośrodek. 

 8. Goście ośrodka nie mają prawa do wynajmowania zarezerwowanych przez siebie domków osobom trzecim, bez wcześniejszego ustalenia tego faktu z personelem ośrodka.

 9. W momencie przyjazdu wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby rezerwującej w celu dokonania formalności wstępnych, w recepcji. Jeśli wpłata zadatku na poczet pobytu nie jest potwierdzona, wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego wpłatę zadatku w ustalonej wcześniej kwocie.

 10. Zarezerwowany pobyt dostępny jest dla Gości, którzy wcześniej wnieśli zadatek, potwierdzili jego wpłatę oraz uregulowali resztę brakującej kwoty, w dniu przyjazdu podczas wstępnych formalności.

 11. Dodatkowe opłaty: opłata klimatyczna przekazywana na konto UG Karsin, opłata za wypożyczenie TV - 1 zł za pobyt, opłata za psa 10 zł za dobę, opłata za dodatkowy pojazd 10 zł za dobę. Wszytskie dodatkowe opłaty pobierane są w dniu przyjazdu, podczas wstępnych formalności.

 12. W cenie domku wliczone są: parkowanie przy domku 1 samochodu, wymiana pościeli po tygodniowym pobycie, korzystanie z miejsca na ognisko, korzystanie z krytej sali zabaw dla dzieci oraz z programu animacji i koncertów.

 13. W sezonie odbywają się w naszym ośrodku koncerty w namiocie obok Karczmy oraz dyskoteki w Karczmie w wyznaczony dzień. Jeśli zależy Państwu na domku oddalonym od Karczmy oraz Namiotu to prosimy o taką informację przy składaniu rezerwacji!

 14. Po wykonaniu wstępnych formalności, w recepcji następuje przekazanie jednego kompletu kluczy do czystego, wysprzątanego domku gotowego do użytkowania.

 15. Gość oddający domek zgłasza się do personelu ośrodka, który w obecności Gościa sprawdza stan techniczny i wyposażenie pomieszczeń oddawanego domku, celem oceny użytkowania domku w prawidłowy sposób. Wówczas następuje oddanie kluczy.

 16. Każdą niezgodność lub usterkę wynikłą z użytkowania domku należy zgłaszać bezzwłocznie personelowi ośrodka. Uwagi wniesione po zakończeniu pobytu lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone. W razie uszkodzeń, które zostały zauważone przez personel po wyjeździe Gościa, ośrodek ma prawo do obciążenia go za uszkodzenia. 

 17. Za wszelkie szkody materialne wynikające z niepoprawnej eksploatacji obiektów i przedmiotów na terenie ośrodka lub za zgubione przedmioty należące do ośrodka, Goście ponoszą pełną odpowiedzialność.

 18. Za ww. ewentualne szkody Goście rozliczani są na miejscu podczas pobytu, w kwocie pokrywającej koszty naprawy uszkodzeń lub w kwocie pokrywającej zakup zniszczonej, czy zgubionej rzeczy. Całość na podstawie karty inwentarzowej znajdującej się w każdym z domków. W przypadku braku informacji w karcie inwentarzowej, personel Ośrodka dokonuje indywidualnej oceny szkód.

 19. Goście Ośrodka opuszczając domek, każdorazowo zobowiązani są zamykać drzwi i okna, gdyż ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w wynajętych domkach osobiste przedmioty materialne, czy pieniądze.

 20. Cisza nocna na terenie całego Ośrodka trwa w godzinach od 22:00 do 7:00 rano. Wyjątkiem są odpowiednio wcześniej ogłoszone i zorganizowane przez ośrodek imprezy muzyczne lub zbiorowe odbywające się na miejscu.

 21. Goście zachowujący się w sposób nieodpowiedni, wulgarny lub Goście zakłócający pobyt innym Gościom Ośrodka i Ci używający powierzone mienie Ośrodka w nieodpowiedni/naganny sposób, po uprzednim upomnieniu mogą zostać usunięci z Ośrodka bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań, czy zwrotów wcześniejszych opłat.

 22. Goście Ośrodka powinni być wobec innych Gości kulturalni i przyjaźnie nastawieni. Zakłócanie spokoju innym Gościom ośrodka, np. odtwarzanie głośnej muzyki, czy nieodpowiednie/ niekulturalne zachowanie wobec innych Gości, może spowodować zastosowanie punktu 21.

 23. Odmawia się zakwaterowania osobom pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, jak również osobom agresywnym, czy wulgarnym.

 24. Ośrodek dopuszcza możliwość odwiedzin Gości Ośrodka wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z personelem Ośrodka i otrzymaniu wyraźnej zgody. Goście Ośrodka przyjmujący osoby trzecie jako swoich gości ponoszą za Nich pełną odpowiedzialność zgodnie z punktem 18 i 21 regulaminu.

 25. Ośrodek jest przyjaźnie nastawiony na pobyt Gości z psami pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu, posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości i wyprowadzania psa na spacer poza teren ośrodka. Psa należy trzymać na smyczy i w kagańcu. Za psy będące na terenie ośrodka pełną odpowiedzialność ponoszą ich właściciele zgodnie z punktem 13 i 14 regulaminu. Opłata za psa wynosi 10 zł za dobę.

 26. Goście Ośrodka zobowiązani są parkować swój pojazd w wyznaczonym miejscu, obok wynajętego domku.
  Odpowiedzialność za pojazd/ pojazdy zaparkowane na terenie ośrodka ponosi wyłącznie właściciel pojazdu/
  pojazdów. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pojazdów zaparkowanych na jego
  terenie spowodowane przez osoby trzecie, czy siły wyższe, np. wiatr, burza, ogień, napięcie. Jedno miejsce
  parkingowe jest wliczone w cenę pobytu. Dodatkowe miejsce parkingowe generuje koszt 10zł/ dobę.

 27. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, którzy biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego ośrodka. Dzieci i młodzież przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są przestrzegać wszelkich zasad i regulaminów.

 28. Zakwaterowanie dodatkowej osoby w domku powyżej ilości określonej w cenniku może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu tego z Recepcją. Opłata za dodatkową osobę wynosi 45zł/ dobę. Dzieci do 4 roku życia zawsze wliczone są do całkowitego obłożenia domku.

 29. Za ewentualne niezgodności spowodowane z przyczyn niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, czy za brak sygnału TV lub Wi-Fi, itp. ośrodek nie bierze odpowiedzialności.

 30. Ośrodek nie zwraca jakichkolwiek opłat za poniesione świadczenia w przypadku rezygnacji z realizowanej usługi.

 31. Ośrodek zakazuje użytkowania własnych sprzętów elektronicznych i urządzeń elektrycznych oraz butli gazowych, czy grilli lub innych urządzeń poza istniejącymi, bez wyraźnej zgody personelu ośrodka. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z punktu 21 regulaminu.

 32. Na terenie Ośrodka zabrania się używania środków pirotechnicznych, petard, lampionów szczęścia, itp., W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z punktu 21 regulaminu.

 33. Zabrania się rozpalania grilla na drewnianych tarasach domków oraz poza miejscami wyznaczonymi.

 34. Odpady mieszane, śmieci i wszelkie zanieczyszczenia należy segregować wedle powszechnie znanych norm oraz wyrzucać do odpowiednich koszy, pojemników i kontenerów na terenie ośrodka.

 35. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i ich pochodnych w dowolnej formie.W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mogą mieć zastosowanie przepisy z punktu 21 regulaminu.

 36. Ognisko nie może być rozpalane, gdy obowiązuje zakaz.

 37. Bezpodstawne użycie gaśnicy wiąże się z poniesieniem kosztów. 

 38. Rozpoczęcie pobytu w ośrodku jest jednoznaczne ze zgodą i akceptacją wszystkich punkótw regulaminu.

 

Drodzy Goście!

 

 1. Jeśli zauważą Państwo jakieś usterki należy je bezzwłocznie zgłosić do recepcji.

 2. Zadatek jest bezzwrotny, rezerwację można przełożyć na inny termin, po uprzednim uzgodnieniu z recepcją.

 3. Przed opuszczeniem domku należy:
  - pozamykać wszystkie okna i drzwi.
  - wyłączyć wszystkie sprzęty typu klimatyzacja, telewizor, lodówka…
  - wynieść śmieci.
  - wnieść poduszki z tarasu do domku.
  - opróżnić lodówki. 
  - zadzwonić do recepcji w celu sprawdzenia stanu domku (nr tel. 691 891 551). 

 4. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do godziny 07:00. Wyjątek - imprezy organizowane przez ośrodek.

 5. W celu pozyskania worków na śmieci, papieru toaletowego zapraszamy do recepcji.

 6. W godz. 20:00 – 8:00 w recepcji jest stróż (jeśli nie – jest na obchodzie). Nr tel. 691 891 551.

 7. Do domku przysługuje jeden kluczyk, jeśli zostanie on zgubiony w takim przypadku zostanie naliczona opłata.

 8. Poza sezonem pobieramy opłaty za prąd i gaz. W sezonie letnim nie włączamy ogrzewania w domkach.

 9. Prosimy nie parkować samochodów na trawie, tylko w wyznaczonym miejscu przy domku, i na ogólnym parkingu. 

 10. Prosimy o sprzątanie po swoich pupilach. Na terenie ośrodka znajdują się punkty, w których można pobrać worki na nieczystości.

 11. Prosimy nie rozpalać grilla na drewnianym tarasie.

 12. Zachęcamy do korzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów, która znajduje się przy plaży, otwarta w godz. 10:00 – 18:00.

 13. Kart wjazdowych nie można przekazywać osobom trzecim.

 14. W cenie domku wliczone są: parkowanie przy domku 1 samochodu, wymiana pościeli po tygodniowym pobycie, korzystanie z miejsca na ognisko, korzystanie z krytej sali zabaw dla dzieci oraz z programu animacji i koncertów.

 15. Opłaty dodatkowe: Opłata klimatyczna (2zł/osoba/doba), dodatkowy (drugi) samochód (10zł/doba), pobyt psa (10zł/doba), wypożyczenie TV (1zł za dobę), wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów, wyżywienie, drewno do kominka (35zł), dodatkowy komplet pościeli lub ręczników (30zł), sauna, opłata za zużyty prąd i gaz (poza sezonem wysokim- 10zł/doba).

 16. Palenie tytoniu w domkach jest zabronione.

 17. Zabrania się znoszenia drewna z lasu.

 18. Nie uznajemy bonów turystycznych.

 19. W recepcji O.W. LARGO można płacić kartą bądź gotówką.

 20. Recepcja czynna jest w sezonie codziennie w godz. 08:00-20:00, poza sezonem od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

  

 

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią regulaminu.
Życzymy Państwu miłego pobytu w naszym ośrodku.

zdjęcie

Oferty specjalne

WEEKEND Z JOGĄ 10-12.12.21r. (Grudzień)
od 1 100 /os./pobyt
od 1 100 /os./pobyt

Podczas weekendu z jogą zrelaksujesz się, pozbędziesz sztywności i napięć, zadbasz o spokojny głęboki oddech. Wszystko ...

Szczegóły oferty

WEEKEND Z JOGĄ 10-12.12.21r. (Grudzień)

WEEKEND Z JOGĄ 19-21.11.21r. (Listopad)
od 1 100 /os./pobyt
od 1 100 /os./pobyt

Podczas weekendu z jogą zrelaksujesz się, pozbędziesz sztywności i napięć, zadbasz o spokojny głęboki oddech. Wszystko ...

Szczegóły oferty

WEEKEND Z JOGĄ 19-21.11.21r. (Listopad)

WEEKEND Z JOGĄ 22-24.10.21r. (Październik)
od 1 100 /os./pobyt
od 1 100 /os./pobyt

Podczas weekendu z jogą zrelaksujesz się, pozbędziesz sztywności i napięć, zadbasz o spokojny głęboki oddech. Wszystko ...

Szczegóły oferty

WEEKEND Z JOGĄ 22-24.10.21r. (Październik)

RODZINNE GRZYBOBRANIE
od 220 /noc
od 220 /noc

Szczegóły oferty

RODZINNE GRZYBOBRANIE

Pokaż wszystkie
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij