Largo Lake Resort, Borsk
Largo Lake Resort, Borsk
Przyjazd
Wyjazd

Kompleks Largo Lake Resort dysponuje największą w okolicy nowoczesną mariną na 40 jachtów, wyposażoną w zaplecze sanitarne, dostęp do wody pitnej i prądu oraz pomoc bosmańską.

 

 

​Przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z bosmanem tel. 603 857 012   
  • Klienci, którzy cumują jachty w Marinie O.W. LARGO dłużej niż 5 lat otrzymują 10% zniżki !!!

 

Cumowanie za dobę :

  • 2osoby - 40zł
  • powyżej 2osób- 60zł

Slipowanie – 50 zł

  • pracownik + auto terenowe 100 zł/0,5 h 

Bosman Mariny Tel.: +48 603 857 012

Konto bankowe:

Bank BPS O/GDYNIA 
09 1930 1943 2470 0414 2153 0001 

 

 REGULAMIN – MARINA „LARGO”

WPROWADZENIE
    

  1. Marina LARGO przyjmuje  wszystkie jachty żaglowe i motorowe (napęd elektryczny)
    Załogi jednostek pływających korzystające z postoju w basenie jachtowym są zobowiązane do informowania Bosmana Mariny zaraz po wpłynięciu przy użyciu telefonu lub bezpośrednio w bosmanacie.
  2. Każdorazowe wodowanie i slipowanie jednostek może odbywać się po uzyskaniu zgody Bosmana Mariny.

 

POSTÓJ JEDNOSTEK

3. Miejsce postoju jednostki wyznacza Bosman Mariny

 - za sezon przyjmuje się okres od 15 kwietnia do 15 października,

 - ceny na dany sezon określa cennik Mariny

 - cumowanie jachtów (Rezydenci) POZA okresem sezonu wiąże się z dodatkowymi opłatami (15 PLN za dobę)

4. Osoby, które chcą wykupić miejsce sezonowe (Rezydenci) mogą cumować w miejscach wskazanych przez Bosmana, UWAGA – Rezydentom, którzy cumują w Marinie dłużej niż 5 sezonów przysługuje 10% procent zniżki,

 - Rezydenci którzy corocznie wykupują miejsce mają pierwszeństwo w rezerwacji miejsca postojowego

5. Miejsce wyznaczane jest na dany sezon nie wcześniej niż 15 lutego każdego roku  UWAGA opłaty mogą być uiszczane po podanym terminie i za zgodą Bosmana - w innym przypadku miejsce nie zostanie przyznane i opłata zwrócona,
6. W razie samowolnego slipowania lub zajmowania miejsca bez uiszczenia opłaty może zostać zastosowany pkt 12 lub 13 niniejszego regulaminu

7. Miejsca przydzielane jednostkom czasowo korzystającym z Mariny nie są miejscami stałymi. Na polecenie Bosmana Mariny załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę w inne wskazane miejsce.

8. W przypadku braku kontaktu z właścicielem (załogą) lub niezastosowania się do zmiany miejsca postoju Bosman Mariny może przecumować jednostkę.

9. Wszelkie formalności związane z czasowym postojem jachtów w Marinie w tym opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze Mariny lub recepcji ośrodka .

 

OPŁATY

10. Opłaty postojowe i slipowanie łodzi reguluje cennik na dany sezon żeglarski.

11. Opłaty za miejsca postojowe w Marinie wnosi się gotówką lub kartą z góry za zadeklarowany czas postoju. 

12. W przypadku, kiedy jednostka korzysta z postoju przez czas dłuższy niż ten, za który została wniesiona opłata, załoga powinna niezwłocznie uiścić dopłatę za dodatkową ilość dni.

13. Jednostka, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązana przez kierownictwo Mariny (w razie potrzeby w obecności Policji, lub przedstawiciela LARGO) do natychmiastowego opuszczenia Mariny.  Jednocześnie w przypadku zalegania z opłatami kierownictwo Mariny skieruje odpowiedni wniosek o wpis podmiotu zalęgającego z zapłatą do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

14. Jednostka, która nie zgłosi swojego wyjścia z Mariny będzie miała naliczane należności z tytułu postoju.


 

BEZPIECZEŃSTWO

15. Jednostki wpływające i wypływające zobowiązane są do poruszania się po porcie z minimalna prędkością.

16. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie:

 a) wyrzucania wszelkich odpadków za burtę jednostki - wszelkie nieczystości należy zdawać w zamkniętych workach  foliowych w punkcie segregacji śmieci;

 b) przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiających   przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska;

 c) wykonywania wszelkich prac remontowanych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody kierownictwa  Mariny;

 d) wleczenia kotwic;

 e) używania głośnych sygnałów dźwiękowych;

f) skakania do wody oraz kąpieli w obrębie basenu jachtowego;

 g) łowienia ryb na pomostach.

17. Zabrania się blokować i zastawiać pomosty oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi i jednostek pływających.

18. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

19. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa Mariny ani Marina nie odpowiada.

20. Zaleca się bezpieczny sposób cumowania jachtów poprzez umieszczenie odpowiednich cum, szpringów itp.


MARINA ZAPEWNIA
- przygotowanie miejsc postojowych

- dostęp do wody i prądu

- dostęp do sanitariatów i pryszniców

- odbiór śmieci powstałych w czasie postoju

- miejsce parkingowe

 

PRZEPISY KOŃCOWE

21. Istnieje możliwość eksponowania reklam na terenie przystani po podpisaniu umowy z kierownictwem Mariny.

22. Reklamy nie uzgodnione wcześniej z kierownictwem Mariny zostaną zdemontowane i składowane na koszt właściciela reklamy.

23. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez obsługę Mariny.

24. Wpłyniecie (wjazd) na teren Mariny i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem.

25. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia przystani lub za zanieczyszczenia środowiska odpowiadają solidarnie materialnie wszyscy członkowie załogi jednostki, która je spowodowała wg protokołu strat.

26. W przypadku łamania zasad Regulaminu i innych obowiązujących przepisów (notatka sporządzona przez Bosmana) do interwencji uprawnione są odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska, , celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów

 

zdjęcie

Oferty specjalne

WEEKEND Z JOGĄ 10-12.12.21r. (Grudzień)
od 1 100 /os./pobyt
od 1 100 /os./pobyt

Podczas weekendu z jogą zrelaksujesz się, pozbędziesz sztywności i napięć, zadbasz o spokojny głęboki oddech. Wszystko ...

Szczegóły oferty

WEEKEND Z JOGĄ 10-12.12.21r. (Grudzień)

WEEKEND Z JOGĄ 19-21.11.21r. (Listopad)
od 1 100 /os./pobyt
od 1 100 /os./pobyt

Podczas weekendu z jogą zrelaksujesz się, pozbędziesz sztywności i napięć, zadbasz o spokojny głęboki oddech. Wszystko ...

Szczegóły oferty

WEEKEND Z JOGĄ 19-21.11.21r. (Listopad)

WEEKEND Z JOGĄ 22-24.10.21r. (Październik)
od 1 100 /os./pobyt
od 1 100 /os./pobyt

Podczas weekendu z jogą zrelaksujesz się, pozbędziesz sztywności i napięć, zadbasz o spokojny głęboki oddech. Wszystko ...

Szczegóły oferty

WEEKEND Z JOGĄ 22-24.10.21r. (Październik)

RODZINNE GRZYBOBRANIE
od 220 /noc
od 220 /noc

Szczegóły oferty

RODZINNE GRZYBOBRANIE

Pokaż wszystkie
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij