Largo Lake Resort, Borsk
Largo Lake Resort, Borsk
Przyjazd
Wyjazd

Kompleks Largo Lake Resort dysponuje największą w okolicy nowoczesną mariną na 40 jachtów, wyposażoną w zaplecze sanitarne, dostęp do wody pitnej i prądu oraz pomoc bosmańską.

Cennik:

Cumowanie od maja do września – 1800 zł
Cumowanie za dobę – 35 zł

Slipowanie – 50 zł

  • pracownik + auto terenowe 50 zł/0,5 h 

Bosman Mariny Tel.: +48 603 857 012

Konto bankowe:

Bank BPS O/GDYNIA 
09 1930 1943 2470 0414 2153 0001 

 

REGULAMIN MARINY:

WPROWADZENIE
1. Marina LARGO przyjmuje  wszystkie jachty żaglowe i motorowe (napęd elektryczny) 
Załogi jednostek pływających korzystające z postoju w basenie jachtowym są zobowiązane do informowania Bosmana Mariny zaraz po wpłynięciu przy użyciu telefonu lub bezpośrednio w bosmanacie.
2. Każdorazowe wodowanie i slipowanie jednostek może odbywać się po uzyskaniu zgody Bosmana Mariny.
 
POSTÓJ JEDNOSTEK
3. Miejsce postoju jednostki wyznacza Bosman Mariny.
4. Jednostki , które posiadają wykupione miejsce sezonowe (Rezydenci) cumują w miejscach wskazanych przez Bosmana, (UWAGA – miejsce wyznaczane jest na dany sezon po wcześniejszym uiszczeniu opłaty)
5. Miejsca dla Rezydentów przyznawane są według kolejności wpłat
6. W razie samowolnego slipowania lub zajmowania miejsca bez uiszczenia opłaty może zostać zastosowany pkt 12 lub 13 niniejszego regulaminu
7. Miejsca przydzielane jednostkom czasowo korzystającym z Mariny nie są miejscami stałymi. Na polecenie Bosmana Mariny załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę w inne wskazane miejsce.
8. W przypadku braku kontaktu z właścicielem (załogą) lub niezastosowania się do zmiany miejsca postoju Bosman Mariny może przecumować jednostkę.
9. Wszelkie formalności związane z czasowym postojem jachtów w Marinie w tym opłaty należy regulować niezwłocznie po zacumowaniu w biurze Mariny lub recepcji ośrodka .
 
OPŁATY
10. Opłaty postojowe i slipowanie łodzi reguluje cennik na dany sezon żeglarski.
11. Opłaty za miejsca postojowe w Marinie wnosi się gotówką lub kartą z góry za zadeklarowany czas postoju.  
12. W przypadku, kiedy jednostka korzysta z postoju przez czas dłuższy niż ten, za który została wniesiona opłata, załoga powinna niezwłocznie uiścić dopłatę za dodatkową ilość dni.
13. Jednostka, która nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązana przez kierownictwo Mariny (w razie potrzeby w obecności Policji, lub przedstawiciela LARGO) do natychmiastowego opuszczenia Mariny.  Jednocześnie w przypadku zalegania z opłatami kierownictwo Mariny skieruje odpowiedni wniosek o wpis podmiotu zalęgającego z zapłatą do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
14. Jednostka, która nie zgłosi swojego wyjścia z Mariny będzie miała naliczane należności z tytułu postoju.


BEZPIECZEŃSTWO
15. Jednostki wpływające i wypływające zobowiązane są do poruszania się po porcie z minimalna prędkością.
16. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie:
 a) wyrzucania wszelkich odpadków za burtę jednostki - wszelkie nieczystości należy zdawać w zamkniętych workach  foliowych w punkcie segregacji śmieci;
 b) przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiających   przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska;
 c) wykonywania wszelkich prac remontowanych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody kierownictwa  Mariny;
 d) wleczenia kotwic;
 e) używania głośnych sygnałów dźwiękowych;
f) skakania do wody oraz kąpieli w obrębie basenu jachtowego;
 g) łowienia ryb na pomostach.
17. Zabrania się blokować i zastawiać pomosty oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi i jednostek pływających.
18. Załogi jednostek zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
19. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa Mariny ani Marina nie odpowiada.
20. Zaleca się bezpieczny sposób cumowania jachtów poprzez umieszczenie odpowiednich cum, szpringów itp.

MARINA ZAPEWNIA
- przygotowanie miejsc postojowych
- dostęp do wody i prądu
- dostęp do sanitariatów i pryszniców
- odbiór śmieci powstałych w czasie postoju
- miejsce parkingowe

PRZEPISY KOŃCOWE
21. Istnieje możliwość eksponowania reklam na terenie przystani po podpisaniu umowy z kierownictwem Mariny.
22. Reklamy nie uzgodnione wcześniej z kierownictwem Mariny zostaną zdemontowane i składowane na koszt właściciela reklamy.
23. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez obsługę Mariny.
24. Wpłyniecie (wjazd) na teren Mariny i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad objętych niniejszym regulaminem.
25. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia przystani lub za zanieczyszczenia środowiska odpowiadają solidarnie materialnie wszyscy członkowie załogi jednostki, która je spowodowała wg protokołu strat.
26. W przypadku łamania zasad Regulaminu i innych obowiązujących przepisów (notatka sporządzona przez Bosmana) do interwencji uprawnione są odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska, , celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów

 

zdjęcie

Oferty specjalne

RODZINNE GRZYBOBRANIE 4 NOCE W CENIE 3

Szczegóły oferty

RODZINNE GRZYBOBRANIE 4 NOCE W CENIE 3

JOGA I NATURALNE PIĘKNO 13 - 15 LISTOPADA

Szczegóły oferty

JOGA I NATURALNE PIĘKNO 13 - 15 LISTOPADA

POBYT -  7 NOCY, SEZON WYSOKI

Gwarancja najniższej ceny w przypadku rezerwacji online!

Szczegóły oferty

POBYT - 7 NOCY, SEZON WYSOKI

POBYT MINIMUM 2 NOCE
od 300 /noc
od 300 /noc

Gwarancja najniższej ceny w przypadku rezerwacji online!

Szczegóły oferty

POBYT MINIMUM 2 NOCE

POBYT MINIMUM 4 NOCE
od 220 /noc
od 220 /noc

Gwarancja najniższej ceny w przypadku rezerwacji online!

Szczegóły oferty

POBYT MINIMUM 4 NOCE

Pokaż wszystkie
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij